Saveti za kupovinu vozila

Registracija vozila
25. novembra 2014.
DILEMA – ZIMSKE GUME, POTREBA ILI OBAVEZA?
6. decembra 2014.

Kupovina motornog vozila i prenos vlasništva

Kupovina automobila (ili bilo kojeg drugog vozila) može biti izuzetno komplikovana, te iz tog razloga imamo želju da svakom posetiocu našeg sajta olakšamo ovu muku sa nekoliko saveta i detaljnim opisom postupka kupoprodaje vozila.

Uvek savetujemo našim klijentima da se prilikom kupovine vozila pre svega izvrši detaljan pregled vozila, odnosno da se pored tehničke ispravnosti vozila provere i podaci o vozilu, da se utvrdi da li se brojevi motora i brojevi šasije vozila podudaraju sa dokumentacijom koju poseduje prethodni vlasnik vozila. Takođe, potrebno je proveriti i ostale podatke koje laiku mogu biti manje važni, kao što je boja vozila, najveća dozvoljena masa, masa vozila i ostali podaci koji, ukoliko se pogrešno upišu na Vašu saobraćajnu dozvolu, mogu da Vam prouzrokuju neprijatnosti u vidu dodatnih troškova jer je u tom slučaju potrebno menjati saobraćajnu dozvolu, što takođe predstavlja i gubitak Vašeg vremena (menjanje saobraćajne dozvole se vrši u stanici policije).

Nakon detaljnog pregleda vozila vrši se izrada kupoprodajnog ugovora, koji možete sami da sačinite, ili to za Vas može uraditi naše ljubazno osoblje vemo brzo i bez greške. Ukoliko želite sami da sačinite ugovor, treba da znate da pored osnovnih podataka kupca i prodavca, ugovor treba da sadrži i detaljne podatke o vozilu: registarski broj vozila, marka i tip vozila, broj šasije vozila, broj motora vozila i godinu proizvodnje vozila. Ugovor se zatim potpisuje i overava kod nadležnog organa za overu (to pored notara još uvek rade opštine i sudovi).

Zatim, potrebno je platiti porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% od kataloške vrednosti vozila. Ukoliko želite da znate iznos poreza koji je potrebno platiti uvek možete da nas kontaktirate da bismo Vam izračunali okvirnu cenu poreza (konkretan iznos obračunava i određuje nadležna Poreska uprava). Prijava poreza na prenos apsolutnih prava vrši se u nadleženoj Poreskoj upravi, a nadležnost se određuje prema mestu prebivališta prodavca- vlasnika vozila. Kada izvršite uplatu poreza, dobijate rešenje o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava.

Napominjemo da ukoliko kupovinu vršite od strane pravnog lica i ako Vam je na fakturi iskazan PDV nije potrebno da plaćate porez na prenos apsolutnih prava .

I na kraju, ako je vozilo u registraciji potrebno je još samo da uplatite takse za novu saobraćajnu u ukupnom iznosu od 1.414,00 RSD, a ako je registracija istekla ili ističe uskoro, vozilo ćete registrovati na Vaše ime sa prethodno prikupljenom gore navedenom dokumentacijom.

Vaš Demi auto.

Comments are closed.