images

Da li se bez zimskih guma može učestvovati u saobraćaju i da li važi obavezno osiguranje u slučaju nezgode?

Zimski pneumatici su obavezni od 1. novembra do 1. aprila i to na svim točkovima, ali samo ako je na kolovozu sneg, led ili poledica. Dakle, bez obzira na datum, možete cele zime da vozite na letnjim gumama ako na putevima nema snega i leda.

Ukoliko Vas policija zaustavi u pomenutom periodu i ustanovi da nemate zimske pneumatike,a kolovozi su okovani snegom i ledom platićete kaznu u iznosu od 5.000 dinara. S obzirom na relativno malu kaznu u odnosu na kupovinu novih pneumatika i gore pomenutu činjenicu da zimske gume nisu obavezne ako na putu nema snega i leda, mnogi vozači da prođu sa letnjim pneumaticima, dovodeći tako u opasnost i sebe i druge učesnike u saobraćaju kada ih iznenadi sneg ili poledica.

Nikada nemojte da krećete na put u inostranstvo bez zimskih pneumatika, bez obzira na zakonsku regulativu zemlje u koju idete ili zemalja kroz koje prolazite. To može da izazove izuzetno velike troškove.

Kada je reč o gumama ne postoji međunarodno priznat standard koji određuje koje gume su zimske, a koje letnje. To proizvođači sami određuju.

Postoje univerzalni pneumatici koji su napravljeni tako da mogu da se koriste i zimi i leti. Njihova oznaka je M+S ili M&S, što znači da su predviđeni za blato (Mud) i sneg (Snow).

Međutim, ako želite prave zimske gume, tada tražite one koje pored oznake M+S imaju na sebi i znak snežne pahuljice.Obično imaju i dodatni opis koji ukazuje da su namenjene za vožnju po snegu,npr.: ALPINA,WINTERA…

Mnogi vozači imaju nedoumice u vezi zimskih guma i stava osiguravajućih kuća kada dođe do nezgode, a vinovnik nije posedovao zimske gume, iako je po Zakonu bio obavezan.

-Ako ste vinovnik saobraćajne nezgode, a niko ne proveri kakve pneumatike imate, tj. da li ste sa letnjim ili zimskim gumama vozili po snegu, nema problema – osiguravajuća kuća kod koje ste uplatili obavezno osiguranje isplatiće štetu oštećenima.

-Kada je u pitanju mala šteta, pa se samo popunjava evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi bez vršenja policijskog uviđaja, tada niko neće proveravati kakve ste gume imali u trenutku nezgode.

-Ako je u pitanju ozbiljnija nezgoda, pa policija vrši uviđaj, sve zavisi od policajaca koji vrše uviđaj, možda neće obratiti pažnju na Vaše pneumatike…

U svemu tome ostaje neodređen stav pojedinih osiguravajućih kuća da li odbijaju isplatu štete ukoliko ste izazvali nezgodu sa letnjim gumama, a direktan uzrok nisu bile letnje gume.

Ukratko, NEMA PRAVILA, možete proći bez problema, a možete i da budete prinuđeni da platite svu štetu koju ste izazvali…

Vozite pažljivo i oprezno !!!