Na našem kalkulatoru možete izračunati celokupne troškove registracije Vašeg vozila unosom potrebnih parametara (godište,zapremina,snaga,premijski stepen)

Ukoliko želite da kreirate uplatnice ili naloge za prenos i da dobijete pojedinačne stavke, morate uneti potrebne podatke (ime i prezime i registarski broj ili broj šasije vozila) koji, prema pravilniku o registraciji vozila, moraju biti upisani na uplatnici ili nalogu za prenos. Nakon toga idete opet na „izračunaj“ i uplatnice ili nalozi za prenos, biće kreirani i spremni za štampu.